Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego marki "BLOCH /1995" dostępnego pod adresem bloch1995.pl

1.2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Do korzystania z serwisu internetowego marki “BLOCH /1995” dostępnego pod adresem bloch1995.pl potrzebny jest komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie z przeglądarką internetową.

3. Funkcjonalności Dostępne w Serwisie

3.1 Serwis internetowy, dostępny pod adresem bloch1995.pl, udostępnia użytkownikom następujące funkcjonalności:

3.1.1. Wyszukiwarka Punktów Sprzedaży:

Serwis oferuje wyszukiwarkę punktów sprzedaży, która wykorzystuje usługi Map Google. Użytkownicy mogą przeszukiwać dostępne punkty sprzedaży w określonym obszarze oraz uzyskiwać informacje na ich temat.

3.1.2. Przyciski "Nawiguj":

W serwisie dostępne są przyciski "Nawiguj," które pozwalają użytkownikom otwierać aplikację Google Maps i generować trasy nawigacyjne z ich obecnego położenia do wybranego punktu docelowego. Użytkownicy mogą wykorzystywać tę funkcję do nawigacji i zaplanowania swoich podróży.

3.2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, rozbudowy lub ograniczenia dostępności tych funkcjonalności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w funkcjonalnościach zostaną ogłoszone na stronie głównej serwisu lub w inny sposób dostępny dla użytkowników.

3.3. Użytkownicy korzystający z serwisu zobowiązani są do przestrzegania warunków korzystania z funkcjonalności dostępnych w serwisie oraz regulaminu ogólnego.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

4.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników jest BLOCH GROUP SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą pod adresem Rynek Łazarski 2, 60-731 Poznań.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i Polityką Prywatności dostępną na stronie.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, grafiki) zamieszczone na stronie podlegają prawom autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich.

6. SKLEP INTERNETOWY

6.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego marki „BLOCH/1995” nie dochodzi do świadczenia usług ani sprzedaży. Serwis ma jedynie charakter informacyjny i służy umożliwieniu zapoznania się z ofertą marki „BLOCH/1995”.

6.2.Wszelkie informacje, dane, ceny, opisy zawarte w serwisie internetowym marki „BLOCH/1995” mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7. REKLAMACJE I UWAGI

7.1. Wszelkie reklamacje i uwagi można kierować pod adres e-mail kontakt@bloch1995.pl.

8. ZMIANY REGULAMINU

7.1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach przez zamieszczenie ich na stronie serwisu. 

9. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA

9.1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z serwisu w dowolnym momencie.